BALKABAĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ NASIL OLMALIDIR?

NASIL YETİŞTİRİLİR?

Beyaz balkabağı bitkisi türüne bağlı olarak beyaz, süt beyaz renklerde olabilir. Beyaz balkabağının tohumu yuvarlağa yakındır. 

Tohum Ekim ZamanıNisan – Mayıs
1000 m2 ye Ekilecek Tohum250 – 300 Gr
Hasada Gelme Süresi110 – 120 Gün
Verim5 – 8 Ton


Beyaz Balkabağı Tohumu Yetiştiriciliği

  • Toprak Hazırlığı: Beyaz balkabağı tohumu çok ağır ve kumlu topraklar dışında çoğu toprakta yetiştirilebilir. Ancak verimin yüksek olmasını istiyorsak su tutma kabiliyeti yüksek, mineralce zengin topraklar seçilmelidir. Ayrıca toprak pH’sının 6-7 civarında olması da bitkinin gelişiminde ayrı bir etken olacaktır.
  • Ekimi: Balkabağı tohumu önceden bir veya iki kez sürülerek işlenen toprağa havaların ısınmasıyla ekim yapılır. Ekim şekli toprağın gücüne göre her ocağa 3-4 arası tohum atılır. Dekara 250-350 gr tohum atılmalıdır.4-5 yapraklı haline gelince seyreltme yapılarak her ocakta bir tane bitki bırakılmalıdır.
Ekim Derinliği2 – 2,5 Cm
Sıra Üzeri Ekim Mesafesi60 – 100 Cm
Sıra Arası Ekim Mesafesi120 – 180 Cm
Tahmini Çimlenme Günü6 – 10 Gün

  • Sulama: Beyaz balkabağı kuraklık olmadıkça ilk döller oluşuncaya kadar sulanmamalıdır. İhtiyaç halinde yeteri kadar, çok az su verilmelidir. İlk döllerin oluşumundan sonra ise 3-4 günde bir mutlaka sulanmalıdır. Yaprakların pörsümesinden önce sulama yapılmasına da dikkat edilmelidir.
  • Gübreleme: Beyaz balkabağı üretiminden iyi bir verim elde etmek için dekara 4-6 ton çiftlik gübresi tohum ekiminden en az bir buçuk ay önce verilerek organik besini seven kabakların büyüklüğünün artmasını sağlayabiliriz. Ayrıca dekara 8-12 kg azotlu gübre,4-8 kg kireç,10-12 kg potasyum atılabilir. Eğer gübre önceden atılmadıysa ocaklara ekimden önce serpilerek karıştırılmalıdır.

Beyaz balkabağı Yetiştiriciliğinde Verim Ve Hasat:

Beyaz balkabağı bitkinin tamamen kurumasıyla hasat yapılabilir. Balkabakları tarlada bekletilmemeli depolara transfer edilmelidir.

Kabakta Külleme Hastalığı
(Erysiphe cichoracearum D.C.) (Sphaerotheca fuliginea (Schlech.) Polacci)

Hastalık Tanımı :
Hastalık etmeni genellikle konukçu bitkilerin yüzeyinde oluşan beyaz miselleri ve mevsim sonunda meydana gelen siyah küçük noktalar halindeki kleistothesium’lan ile tanınırlar. Erysiphe cinsinin kleistothesium büyüklüğü 90-130 mikron’dur. Çok sayıdaki tutunucuları kısa ve dallanmamış olup hafif kahverengidir. Kleistothesium etmenin kışlama formudur. Bunlarda oluşan askus adedi 10-25 olup, 65-85 mikron uzunluk, 25-50 u genişliktedir. İki ve üç askospor ihtiva ederler. Konidileri zincir şeklinde birbirine bağlı olup oval şekilli 10×35 mikron uzunluk ve 15-23 mikron genişliktedir. Sphaerotheca’ nin kleistothesium’ u konukçu yüzeyinde meydana gelir. Kleistothesium büyüklüğü 80-112 mikron’dur. Tek askus ihtiva eder. Askusları 62-80 mikron, askosporlar 48 x 31 mikron büyüklüktedir.

Etmen kışı hasta yapraklar üzerinde kleistothesium oluşturarak geçirir. Ertesi yıl bunların çatlaması ile etrafa yayılan askosporlar primer enfeksiyonları oluşturur. Yaz boyunca oluşan konidiosporlar rüzgar ve böceklerle etrafa yayılarak sekonder enfeksiyonları oluştururlar. Enfeksiyon için optimum sıcaklık 27°C’dir. Etmenin inkubasyon süresi 3-7 gündür.

Yaşayış
 :
Hastalık bitkilerin özellikle yaşlı yapraklarında görülür. Zamanla yeni oluşan yapraklara da geçer. Genellikle konukçularda önce yaprağın üst yüzeyinde parça parça nispeten yuvarlak lekeler belirip sonradan bu lekeler birleşerek yaprağın her iki yüzeyini, yaprak sapını ve gövdeyi kaplar. Önceleri beyaz renkte toz tabakası gibi görünen miseller zaman ilerledikçe esmerleşir. Yapraklar kuruyup dökülür ve bitkide gelişme durur. Bu şekilde ürün kaybına neden olur. Meyve tatsızlaşır. Hastalık bütün bölgelerde yaygın olarak görülür.


Kimyasal Mücadele
 :
Havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkinin her tarafının ilaçla kaplanması şeklinde olmalıdır. Genellikle 10 günlük aralıklarla hastalığın seyrine göre 2-5 ilaçlama yapılabilir. Sistemik olan ilaçlar 15 gün ara ile uygulanmalıdır. Yağıştan sonra ve fazla çiğ bulunduğunda toz kükürt uygulaması yapılmamalıdır .Zira çıkabilecek güneş nedeni ile yanıklar meydana gelebilir. Genellikle günlük sıcaklık ortalaması 27°C’nin üstünde ve orantılı nemin de % 50’nin altına düştüğü zamanlarda ilaçlamaya ara verilmelidir. Şartlar değiştiğinde ilaçlamaya devam edilmelidir.

İlaçlama Zamanı
 :
Bütün bölgelerde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Kabak Sarı Mozaik Virüsü
Latincesi :
Zucchini Yellorv Mosaic Potyvirus (ZYMV)

Hastalık Tanımı
 :
Kabak sarı mozaik virüsü (Zucchini Ye/low Mosaic Potyvirus -ZYMV), 750×11 nm boyutlarında ipliksi partıküllere sahiptir. Genom yapısı düz, tek sarmal RNA yapısındadır. Etmen Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis middletonii, Aphis craccivora, Acrythosiphon pisum, Lipaphis etysimi, Uroleucon sp. ile non-persistent olarak aktif bir şekilde taşınmaktadır. Virüs ayrıca mekanik olarak taşınmakta fakat tohumla taşınmamaktadır.

Yaşayış
 :
Hastalığın belirtileri virüs ırkı ve konukçu türüne bağlı olarak değişir. Bulaşık bitki yapraklarında damar açılması, sararma, sarı-yeşilimsi lekeler ilk görülen belir­tilerdir. Bu ilk belirtilerden sonra bitkinin tümünde mozaik, damar bantlaşması, yaprak deformasyonu, enasyon, daralma ve bodurluk görülür. Damarlar arasında kabarcıklaşma başlar ve kol atma duraklar.

Yaprakların parçalı bir hal alması, iplikleşmesi, boğum aralarının kısalıp kalınlaşması gibi farklı şiddet ve yoğunluktaki belirtiler, virüsün patotipine ve yetiştirilen çeşide göre değişmektedir. Şiddetli enfeksiyonlarda gövdede çatlamalar ve bunu takiben bitkilerde ölüm görülür.

Bu virüs ile bulaşık bitkilerin meyvelerinde sarımsı yeşil renk değişimi ve kabarcıklaşma oluşur. İleriki dönemlerde meyvelerde küçülme, belirgin mozaik lekeler, meyve etinde sertleşme ve çatlama görülür. Ayrıca meyve şekli bozulup kıvrılır ve sivilce benzeri şişkinlikler görülür.

Virüsün Ege, Akdeniz ve Orta Anadolu’da yaygın olduğu bilinmektedir.


Sebzeler Kurşuni Küf Hastalığı
(Botrytis cinerea Pers.)


Hastalık Tanımı
 :
Fungus, zayıflık paraziti olarak bilinir. Ancak uygun koşullarda konukçuyu hastalandırır. Böyle elverişli koşullar (20-25°C sıcaklık ve % 90-95 orantılı nem) özellikle havalandırması iyi olmayan örtü altı yetiştiriciliğinde, doğada ve depolarda çoğu zaman bulunmaktadır. Fungusun sporları renksizdir; kurşuni renkteki görünüşü koyu renkli sporofor’dan ileri gelmektedir. Fungus, kış mevsimini sklerot halinde geçirir. İlkbahar gelince sklerotlar çimlenerek miselyum ve konidi verir. Çok ender durumlarda apotesyum oluşturabilir. Bu organlardan doğaya yayılan askosporlar ve konidiler, konukçuları bularak gelişme ve üremelerine devam ederler. Uygun konukçu bulamayan sporlar kurak şartlarda 2 saatten fazla yaşayamazlar.

Yaşayış
 :
Çok geniş bir konukçu dizisine sahip olan kurşuni küf etmeni, her konukçuda değişik görünüşte hastalık tablosu meydana getirir. Gövde ve meyve enfeksiyonları yapar. Önce toplu iğne başı kadar küçük olan lezyonlar, epidermis altında gelişerek genişler ve dokulara yayılır. Epidermis çatlar ve konukçunun su kaybına neden olur. Bu lezyonlarda sklerotlar da oluşabilir. Gövde ve meyve sapı lezyonları meyve dökümüne neden olabilir. Konukçunun çiçek zamanında taç yaprakları hastalığa çok duyarlıdır. Fungus bu kısımlardan girerek meyveye geçer ve meyve çürüklüğünü başlatır. Yumrulu bitkilerde lezyonlar büyüdükçe yumuşak çürüklük oluşur. Hastalık tarlada başlar, depoda devam edebilir. Soğan yumruları üzerinde kurşuni renkli küf tabakası dikkati çeker.

Kültürel Önlemler
 :
Seralarda iyi havalandırma yapılarak sıcaklık ve orantılı nemin yükselmesi önlenmeli,
Bitkiler arasında hava akımının olabilmesi için sık dikimden kaçınılmalı
Hastalıktan zarar görmüş bitkiler sökülerek imha edilmeli
Dengeli gübreleme ve iyi bakım yapılarak bitkilerin sağlıklı gelişmeleri sağlanmalı
Çiğ olasılığına karşı güneş batımından 2 saat önce sera ısıtılmalı
Hasattan sonra sklerotların toprağa karışmasını önlemek için bütün bitki artıkları toplanarak yakılmalıdır.

Kimyasal Mücadele :
İlaçlamalar 10 gün arayla yapılmalı, son ilaçlama ile hasat arasında 15 gün olmalıdır.

İlaçlama Zamanı
 :
Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanır.


Beyaz Kök Çürüklüğü Hastalığı


Hastalık Tanımı :
Fungus bol miktarda misel verir ve sonunda bu miseller yumaklar halinde bir araya toplanarak sklerotlar oluşturur. Fungus, değişik irilikte (0.5-3.0 cm) ve düzensiz şekillerde, koyu kahve veya siyah renkte, çevre koşullarına dayanıklı sert sklerotları ile kolayca tanınmaktadır. Sklerotlar bulaşmış oldukları toprakta uzun yıllar kalabilmekte ve yıldan yıla bitkileri hastalandırmayı sürdürmektedir.
Yaşayış :
Hastalık genel olarak kök ve kök boğazında ıslak çürümeler ve gelişmiş bitkilerde yaprak ve sürgünlerde solgunluk şeklinde kendini gösterir. Özellikle nemli ortamlarda genç fidelerin tamamen çürümesine neden olabilir. Gelişmiş bitkilerde simptomlar önce kök boğazı ve toprağa yakın olan alt yapraklarda ortaya çıkar. Hastalığın ilerlemesi ile kök boğazında bol miktarda pamuk beyazlığında misel tabakası oluşur. Zamanla yumaklar şeklinde toplanan misel tabakaları önceleri kirli beyaz renkte ve yapışkan bir şekildedir. Sonra havanın etkisi ile koyu kahverengiden siyaha kadar değişen renkler alarak sert bir tohum şekline dönüşürler. Kuruyan bitki artıkları ile birlikte toprağa karışırlar. Hastalığa yakalanan bitkilerde çok tahripkar olduğu için önemli ürün kayıpları meydana gelebilir.

Kimyasal Mücadele :
Toprak ilaçlaması verilen dozda ekimden 5-6 gün önce nemli tarla toprağına serpilir ve tırmıkla karıştırılır. Yeşil aksam ilaçlamalarında ise fideler şaşırtıldıktan 20 gün sonra ilk ilaçlama yapılır ve 10 gün aralıklarla bir ilaçlama yapılır. Eğer hastalık görülmüyorsa ilaçlama durdurulmalıdır. Son ilaçlama ile hasat arasında l hafta olmalıdır.

Sebzelerde Kök Çürüklüğü Çökerten HastalığıHastalık Tanımı
 :
Pyhium spp. bölmesiz miselli sporangiumlara sahip, eşeyli devresinde anteridium ve oogonyumlan olan bir fungustur. Toprakta yaşar. Rhizoctonia spp. bölmeli düzgün dik dallanan miselli, eşeyli devresinde nadiren basidiospor oluşturan, toprakta yaşayan ve tohumla da taşınabilen bir fungustur. Fusarium spp. bölmeli miselli, tek hücreli mikrokonodilere, çok hücreli (bölmeli) makrokonidilere ve dayanıklı klamidosporlara sahip toprak ve tohumla taşınabilen bir fungustur. Alternaria spp. bölmeli miselli, enine ve boyuna bölmeli saplı lobut tipi sporlara sahip, hastalıklı bitki artıklarıyla ve tohumla taşınan bir fungustur. Sclerotinia spp. bölmeli miselli, sclerotiler oluşturan , eşeyli devrede apothesium veren, toprakta yaşayan bir fungustur. Phytophthora spp. bölmesiz miselli ,toprakta zoosporları ile yayılan , kışı hastalıklı bitki artıkları üzerinde ve toprakta geçiren bir fungustur.

Yaşayış :
Kök çürüklüğü fide devresinde görülen bir hastalıktır. Aynı zamanda çıkıştan önce de zarar meydana gelebilir (pre-emergence). Fidelik devresinde fidelerin toprakla temas eden kök boğazlarından itibaren yattıkları görülür (Post-emergence). Gerek çıkış öncesi, gerek çıkış sonrası meydana gelen ölümler sonucu fidelikte ocaklar halinde boşluklar meydana gelir. Fidelik koşullan uygun olduğu takdirde, hastalık, fidelerin tamamen tahrip olmasına sebep olabilir. Hastalık yurdumuzda fide üretilen bütün alanlara yayılmış durumdadır.

Kültürel Önlemler
 :
Zarar görülen fideliklerin harç toprağı boşaltılıp içerisi temizlendikten sonra yeniden fidelik toprağı hazırlanıp konmalı
Tohum ekimi sık olmamalı
Hastalıklı fideler ayıklanmalı
Fideler uygun hava koşullarında açılıp sık sık havalandırılmalı
Fazla sulamadan kaçınılmalı
Gereksiz yere fazla azotlu gübre verilmemeli
Erken ekim yapmaktan kaçınılmalı
Fidelikler bol güneş alan, soğuk rüzgarları tutmayan yerlerde kurulmalıdır.

Kimyasal Mücadele
 :
Toprak İlaçlaması (ekimden önce)

Aşağıda verilen yöntemlerden birisi uygulanır.
Etkili maddesi PCNB 18 olan ilaçtan m2’ye 35 g preparat 4-5 misli kumla karıştırılarak nemli toprak yüzüne homojen olarak serpilir. 10 – 15 cm derinliğine gelecek şekilde karıştırılır ve 5 gün sonra da ekim yapılabilir.
Fidelik toprağı ve malzemesi % 40’lık formaldehit ile ekimden 15-20 gün önce 100 litre suya 4 litre karıştırılarak m^’ye 10 l verilmelidir. Fidelik 2-3 gün kapalı tutulduktan sonra açılır ve 7-10 gün havalandırılır.
150 cc % 40’lık formaldehit 500 g testere tozuna azar azar dökülerek emdirilir ve 1m2’lik fidelik toprağına serpilir, 10 cm. derinliğine gelecek şekilde karıştırılır ve 3 gün sonra da ekim yapılabilir.
Fidelik toprağının l m^’si için 60 g metilbromit fumigasyonu yapılabilir. İşlem anında toprak sıcaklığının 15° C’nin altında olmamasına ve toprağın tavında olmasına dikkat etmek gerekir. Fumigasyondan sonra fidelik 2 gün kapalı tutulur, sonra açılır. 48 saat havalandırılır ve ekim yapılabilir. İlaç son derece zehirli olduğundan zorunlu olmadıkça kullanılmaması ve korunma tedbirlerinin mutlaka alınması gerekir.
Küçük yerlerde kaynar su ile de toprak dezenfeksiyonu yapılabilir. 4.2.4.2. Ekim yapıldıktan sonra:
Tohum ekilip üstü kapak gübresiyle kapatıldıktan sonra fideliğin m2’sine % 0.6’lık göztaşı eriyiğinden 5 litre verilir, 10 dakika sonra aynı yer 5 litre temiz su ile sulanmalıdır ( Bu ancak domates, biber, patlıcan fideliklerinde uygulanabilir.)
Tohum İlaçlaması

Tohumun 100 kg’na 200 g ilaç gelecek şekilde mancozeb, maneb, thiram’li ilaçlardan birisi ile koruyucu bir tohum ilaçlaması iyi sonuç verebilir.
Fideler toprak yüzüne çıktıktan sonra fidelik ilaçlaması :

Fidelikte hastalık görüldüğü takdirde, listedeki ilaçlardan birisi ile belirtilen doza göre hastalık duruncaya kadar ( gerektiğinde 2-3 ilaçlama) haftada bir verilir. Her ilaçlamanın arkasından da temiz su ve bahçe süzgeciyle sulama yapılmalıdır. Burada bazı ilaçların fitotoksik olabileceği gözden uzak tutulmamalıdır.
Yine fidelerde çökerten meydana gelmesi halinde, hastalıklı fideler sökülüp, temizlenmeli, yerlerine l cm kalınlığında sönmemiş kireç + kum karışımı konulup, üzerine su verilmelidir.

İlaçlama Zamanı
 :
İlaçlamalar, tohum ilaçlaması, toprak ilaçlaması ( ekimden önce, ekimden sonra) ve fidelerin toprak yüzüne çıkışından sonra yapılabilir.

DETAYLI BİLGİLENDİRME VE ZİRAİ MÜCADELE İÇİN BİZİMLE 05319505591 NUMARADAN İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.