Karnabahar nasıl yetiştirilir?

Karnabahar, çiçek ve çiçek tablası yenilen
sebzeler grubundan iki yıllık bir kültür
sebzesidir. İlk yıl yenilen çiçek tablası ve
yaprakları oluşur. Sebze olarak değerlendirilen
kısımlarına baş yada taç denilmektedir. Taç
bitkinin büyüme konisi olan uç kısmının
dallanması ile oluşur. Tacın rengi; beyaz, krem
ve sarımsı tonlardadır. Güneş ışığı rengin sarıya
dönüşmesine sebep olmaktadır.
İklim ve yetiştirme koşulları taç ağırlığını ve
kalitesini önemli derecede etkiler. Taçlar çeşit
özelliği ve çevre şartlarına bağlı olarak
sıkılıklarını 2-3 hafta korurlar. Rengi sararmış ve
gevşek yapı gösteren taçlar pazarlanabilme
özelliğini kaybederler.

İKLİM İSTEKLERİ

Karnabahar büyüme ve gelişme esnasında
15-20°C arasındaki sıcaklıklara ihtiyaç duyarlar.
Taçların olgunlaşma döneminde sıcaklığın O°C
nin altına düşmesi istenmez. Taç oluşması için
gelişmenin belli bir devresinde düşük
sıcaklıklara ihtiyaç vardır. Karnabahar fideleri vegetatif dönemde henüz baş oluşturmadan önce
düşük sıcaklıklara oldukça dayanıklıdırlar. Hatta
-10°C sıcaklığa kısa süre dayanabilirler. Fakat
hasat devresine gelmiş karnabahar başları O°C
nin altındaki sıcaklıklardan hoşlanmazlar. Taç
oluşum döneminde en uygun sıcaklıklar 15°C- 20°C dir.. Sıcaklığın düşmesi sonucu taç yüzeyi
havlı bir yapı kazanır, pazar değeri düşer.

TOPRAK İSTEKLERİ


Karnabahar toprak açısından çok fazla seçici
değildir. Su tutma kapasitesi yüksek orta
ağırlıkta olan tınlı toprakları sever.hafif, organik
madde ve bitki besin maddelerince fakir olan
topraklarda iyi sonuç vermez. Ağır topraklarda
ve yağışı bol olan yörelerde drenajın çok iyi
olması şarttır. Karnabaharlar organik maddece
zengin toprakları severler ve yüksek toprak
asitliğine karşı hassastırlar. pH 6-7.5 arasında
olması karnabahar için idealdir.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


GÜBRELEME


Gübrelemede en fazla dikkat edilecek husus
bitkiler azdırılmadan, vegetatif büyüme
vegeneratif gelişme arasında doğru bir denge
kurulmasıdır. Gübreleme programı toprak
analizine göre planlanmalıdır.
Toprak organik maddece fakir ise dekara 4-6
ton yanmış çiftlik gübresi kullanılır.
Ticari gübreleme olarak 40-50 kg amonyum
sülfat, 40-50 kg süper fosfat, 20-30 kg potasyum
sülfat verilebilir. En uygun gübreleme toprak
analizine göre yapılacak gübrelemedir.
Çiftlik gübresi, fosforlu gübrenin tamamı,
potaslı ve azotlu gübrenin yarısı son toprak
hazırlığında verilir. Potaslı gübrenin ikinci yarısı
taçların teşekkülünden önce verilir. Azotlu
gübrenin 2. yarısı ise dikimden 20-25 gün sonra ve taç teşekkülünden önce olmak üzere iki
partide verilmelidir.

YETİŞTİRME TEKNİĞİ


Karnabahar fide ile yetiştirilen bir sebzedir. Bunun için önce fideler yetiştirilir, daha sonra bufideler tarlaya dikilir.
Tohumlar ılık ve soğuk yastıklara ekilir.
Ekim zamanı bölgelere, çeşitlere ve hasat
zamanına bağlı olarak değişiklik gösterir. Genel
olarak tohum ekimi Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz aylarında yastıklara sıraya veya serpmeolarak yapılır. En uygun ekim sistemi 10 cm sıraarası verilerek yapılan sıravari ekimdir.
Tohumlar yastıklarda şartlara bağlı olarak 8-15gün içersinde çimlenirler. Çimlenme sonrası sıraüzerindeki bitkiler 3-5 cm aralıkla seyreltilir.
Karnabaharda kaliteli ürünü etkilyen enönemli faktörlerden birisi de iyi yetiştirilmişfidelerdir. Fide yetiştirme devresinde sıcaklığınaşırı yükselip azalması taçların kalitesiz olmasınasebep olur. Fideler dikim olgunluğuna geldiktensonra yastıklarda uzun süre bekletilirsebüyümede duraklamalar olur. Dikimde genel
olarak 7-8 yapraklı düzgün gövdeli, yaprakları
sağlıklı fideler kullanılmalıdır. İyi
yetiştirilmemiş cılız, sarı yapraklı fidelerdenyetişen bitkilerin taçları küçük ve gevşekolmaktadır. Fideler genellikle tohum ekiminden5-7 hafta sonra dikime uygun hale gelirler.
Tarla dikimden önce 1-2 kez sürülür.
Çeşidin yetiştirileceği sıra arası mesafesine göremasuralar açılır.
Masura genişliği çeşitlere, tek ve iki sıralı
dikime göre ayarlanır. Dikimde sıra arası 50-80 cm ve sıra üzeri mesafeler ise 30-40 cm olarak
yapılır.Fideler yerlerinden dikkatlice sökülmeli ve
bekletilmeden yerlerine dikilmelidir. Fideler
plantuar, dikim kazığı veya çepin ile dikilebilir.
Kökleri topraklı olarak çepinle dikim daha uygun
olmaktadır. Ayrıca fide dikim makineleri ile de
dikim yapılabilir. Dikimde can suyu verilmeli ve
birkaç gün sonra salma sulama yapılmalıdır.

HASTALIK VE ZARARLILARLA
MÜCADELE


En sık rastlanılan hastalıklar fusarium
solgunluğu, mildiyö,siyah çürüklük, külleme ve
lahana kök urudur. Dayanıklı çeşit kullanılmalı,
hasat artıkları tarlada bırakılmamalı ve
münavebeye önem verilmelidir.
Başlıca zararlılar, lahana kelebeği, yaprak
bitleri ve emgi yapan kokulu böceklerdir.
Bunlara karşı etkin kültürel önlemlere öncelik
verilmelidir.


HASAT


Hasat tacın gövdeyle birleştiği yerden
bıçakla kesilerek yapılır. Hasat sırasında tacı
korumak amacıyla 4-5 adet yaprak bırakılır.
Karnabaharların taçları çok çabuk zedelenir ve
kararırlar. Bu nedenle karnabahar taçları kasalara
tek sıra halinde yerleştirilmelidir. Karnabahar soğuk hava depolarında 0.5-1°C
ve %80 nispi nemde 6-8 hafta saklanabilirler.


VERİM


Verim adet olarak hesaplanmaktadır. 1 dekar
alandan 1800-2000 baş elde edilir. Erkenci
çeşitlerde başlar daha küçük (600-700 g), geçci
çeşitlerde ise 5-6 kg a kadar iriliğe
ulaşabilmektedir.

Lahana tohumu çeşitlerini görmek ve Lahana tohumu satın almak için tıklayınız.

TOHUM İHTİYACI, GÜBRELEME, HASTALIKLA MÜCADELE VB. TÜM SORULARINIZIN CEVABINA 05319505591 NUMARASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.