YEDİKULE MARUL’UN ÖZELLİKLERİ

Yedikule marul tohumu hafif koyu yeşil rengiyle ve göbek yapma özelliğiyle dikkat çekmektedir. Özenle üretimi yapıldığında verimi oldukça yüksektir.

Tohum Ekim ZamanıOcak – Temmuz – Ağustos
1000 m2 ye Ekilecek Tohum150 – 200 Gr
Hasada Gelme Süresi30 – 35 Gün
Verim1000 – 1200 Kg

Yedikule Marul Tohumunun Yetiştiriciliği

Toprak Hazırlığı: Yedikule marul tohumu ekimi yapılacak arazi önceden sürülerek fidelerin veya tohumun ekim şekline göre karıklar hazırlanır.

Ekimi: Yedikule marul tohumu ekimi, yılda üç sefer Ocak-Temmuz-Ağustos aylarında yapılabilir. 2 cm derine ekilen tohumların üstü örtülerek ekim işlemi uygulanır isteğe göre seyreltme işlemi uygulanır.

Ekim Derinliği2 Cm
Sıra Üzeri Ekim Mesafesi6 Cm
Sıra Arası Ekim Mesafesi25 – 30 Cm
Tahmini Çimlenme Süresi5 – 8 Gün

Sulama: Marul yetiştiriciliğinde sulama düzenli olarak yapılmalıdır. Damlama sulama yedikule marul yetiştiriciliğinde en uygun yöntemdir.

Yedikule Marul Yetiştiriciliğinde Verim Ve Hasat

Marul yetiştiriciliğinde hasat istenilen büyüklüğe gelince bıçakla yapılır. Yedikule marul verimi iyi bakıldığında dekara 1500 kg’a kadar çıkabilir.

Marulda Gübreleme Nasıl Yapılır?

Çiftlik gübresi toprağın fiziksel yapısını düzeltmek için kullanılan değerli bir maddedir. Bu gübrenin tuz ihtiva etmemesine, yanmış olmasına dikkat edilmelidir. Dekara 2-5 ton kullanılabilir.

Saf olarak dekara 10 kg N, 5 kg P2O5, 20-25 kg K2O verilir. Fosforun tümü, azot ile potasyumun 1/3’ü dikim öncesi taban gübresi olarak verilir. Potasyum ile azotun geriye kalan kısmının 1/3’ü rozet yaprak dönemi, 1/3’ü ise baş bağlamadan önce verilir.

Magnezyum eksikliğinin tipik belirtisi yaşlı yapraklarda sarı noktalardır. Azot noksanlığında ise büyüme yavaşlar, renk bozulur. Aşırı azot gübrelemesi yapraklarda yanıklıklara ve hasattan sonra ürünün çabuk solmasına neden olur. Fosfor noksanlığı, demir ve kalsiyumca zengin topraklarda sıkça görülür. Sonuçta, başlar gevşek ve küçük kalır.

Marulda Depolama

Marul yaprakları muhafaza kaplarına yerleştirildiklerinde kuru olurlarsa dört haftaya kadar muhafaza edilebilirler. Hasat döneminde kuru olduklarında hasat edilmeleri gerekir. Tohumlar kademeli ekilirse kademeli hasat imkanı sağlayarak muhafazaya imkan sağlarlar. Soğukta (0-4ºC), % 95 oransal nem şartlarında 2-3 hafta saklanabilirler. Konserve ve dondurarak saklama tavsiye edilmez.

ZİRAİ MÜCADELESİ

Marul Zararlıları Nelerdir ve Nasıl Mücadele Edilir?

Sağlıklı olgunlaşma için marul zararlılarıve hastalıklarına karşı mücadele etmek gerekir.

Şeftali Yaprak Biti (Myzus Persicae)

Taze yapraklar ve sürgünler ile yaprak sapları üzerinde zarara neden olan şeftali yaprak biti, gruplar halinde beslenir. Bu zararlı; yaprakların kıvrılmasına, yapraklar üzerinde lekeler oluşmasına ve sürgünlerin kısalmasına neden olur.

Şeftali yaprak biti ile kültürel mücadelede şu önlemler alınabilir:

  • İlkbaharın erken dönemlerinde ve kış aylarında, kök kısmında kışlayan akarlar imha edilmelidir.
  • Zeminde bulunan kuru yapraklar temizlenmeli ve ekim alanından uzaklaştırılmalıdır.
  • Bir önceki sene zararlının görülmesi durumunda kış mücadelesi, zararlının ortaya çıktığı an ise yaz mücadelesi yapılmalıdır.

Pamuk Yaprak Biti (Aphis Gossypii)

Kanatlı ya da kanatsız olabilen pamuk yaprak biti, yaklaşık 1-2 mm boyutundadır. Dört nimf döneminin ardından, yaklaşık 7 gün içinde ergin forma ulaşır. Çok kısa sürede üreyerek koloni haline gelir. Yapraklarda şekil bozukluklarına ve renk değişikliklerine neden olur. Ayrıca fotosentez özelliğini de olumsuz yönde etkiler. Bu durumda bitkinin gelişimi yavaşlar ya da durur.

Pamuk yaprak bitinin yayılmasını önlemek, kültürel mücadeleyle mümkündür:

  • Bulaşma ve yayılmanın önüne geçebilmek için mevsim değiştiğinde yabancı otların ayıklanması ve tarım alanından atılması gerekir.
  • Aşırı azotlu gübre kullanımından ve gereksiz sulamadan kaçınılmalıdır.
  • Bitkinin bakımı düzenli periyotlarla yapılmalıdır.

Marul Yaprak Biti (Nasonovia Ribisnigri)

lkbaharın gelişiyle birlikte ortaya çıkan marul yaprak biti, özellikle açık tarlada yetiştirilen ürünlerde görülür. Her erişkin, yaklaşık bir haftada 80 kadar yavru üretir. Bu nedenle kısa süre içinde çoğalır ve yayılır. Marul yapraklarından farklı bitkilere geçebilir.

Marul yaprak biti mücadelesikültürel ve kimyasal yöntemlerle yapılabilir. Kültürel önlemler arasında şunlar yer alır:

  • Toprak, ekimden önce, kriterlere uygun şekilde sürülmelidir.
  • Zararlı, yabancı otlarla yayıldığı için bunların düzenli olarak temizlenmesi gerekir.
  • Farklı türden bitkiler bir arada, birbirlerine yakında bulunmamalıdır.

YEDİKULE MARUL TOHUMU ALMAK VE DİĞER TOHUM ÇEŞİTLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

TOHUM,GÜBRELEME, ZİRAİ MÜCADELE VB. TARIMA VE TOHUMA DAYALI TÜM SORULARINIZIN CEVABINA 05319505591 NUMARASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.